News

Igaunijas ES Narvā

Igaunijas ES Narvā. Rekonstrukcija. Pelnu un izdedžu materiāla izpēte Igaunijas ES pelnu izgāztuvē. Igaunijas ES pelnu izgāztuves norobežojošo dambju izbūves projekta izstrāde

AAS „ФСК ЕЭС”

AAS „ФСК ЕЭС”. 330/110 kV a/st. „Kingisepskaja” izbūve Ļeņingradas apgabalā. Projekta dokumentācija AAS „ФСК ЕЭС”. 330 kV a/st. „Parnas” ar GL ievadiem izbūve. Projekta dokumentācija

AAS „Ļenenergo”

AAS „Ļenenergo” 110 kV transformatoru apakšstacija. Slēgto 110/10-10(6-6) kV transformatoru apakšstaciju atkārtotas pielietošanas projekta izstrāde

AAS „ФСК ЕЭС”

Sibīrijas maģistrālo elektrisko tīklu AAS „ФСК ЕЭС”. 220 kV a/st. „Moskovka” kompleksā tehniskā modernizācija. Projekta un darba dokumentācija