AS SILTUMELEKTROPROJEKTS

Vairāk nekā 60 gadu pieredze projektēšanā

Vispasaules projektēšanas uzņēmums

BIM risinājumi

Vispasaules projektēšanas uzņēmums

BIM risinājumi

Vispasaules projektēšanas uzņēmums

BIM risinājumi

Vispasaules projektēšanas uzņēmums

BIM risinājumi

Akciju sabiedrība „Siltumelektroprojekts” (SEP) ir viena no lielākajām projektēšanas firmām Baltijas valstīs ar vairāk nekā 60 gadu pieredzi projektēšanā.

Mēs piedāvājam:

  • Jebkāda enerģētikas objekta projekta izstrādi, pielietojot BIM tehnoloģijas, ar ekspluatācijai gatava objekta nodošanu.

  • Industriālo objektu un enerģētikas objektu BIM projektēšanu no sagatavošanas stadijas līdz nodošanai ekspluatācijā.

  • Jebkuras sarežģītības kā civilo, tā arī augsto tehnoloģisko un administratīvo objektu projektēšanu.

220 kV apakšstacija “Prospekt Ispitatelei”

220 kV apakšstacija "Prospekt Ispitatelei" Sankt-Pēterburgā. Pasūtītājs: FSK Krievija, Sanktpēterburga.

Koģenerācijas elektrostacija IMANTA

A/S "Rīgas siltums" siltumcentrāles IMANTA modernizācija. Koģenerācijas energobloka izbūve ar elektrisko jaudu 47 MWel.

Termofikācijas tvaika-gāzes iekārta Paņevežā

AB "Panevežio Energija", Lietuva. Kombinētā cikla tvaika-gāzes elektrostacijas izbūve ar elektrisko jaudu 25 MWel esošās katlu mājas teritorijā.

Rīgas TEC-1. Rīgas termoelektrocentrāles TEC-1 rekonstrukcija

A/S "Latvenergo" filiāles Rīgas TEC-1 ražotnes rekonstrukcija. Kombinētā cikla tvaika-gāzes energobloks ar elektrisko jaudu 140 MWel.

Rīgas TEC-2. Rīgas termoelektrocentrāles TEC-2 rekonstrukcija

A/S "Latvenergo" filiāles Rīgas TEC-2 ražotnes rekonstrukcija. 2 kombinētā cikla tvaika-gāzes energobloki ar elektrisko jaudu 400 MWel katrs.