AAS NPO «CKTI»

Objekti:

  • AAS NPO «CKTI». NPO «CKTI» TEC Sanktpēterburgā rekonstrukcijas pirmsprojekta dokumentācijas izstrāde