Elektrostacijas ES-2

Objekti:

  • Elektrostacijas ES-2 rekonstrukcija Sanktpēterburgā, TEР (tehniski ekonomiskā pamatojuma) projekts
  • ES-2 rekonstrukcija Sanktpēterburgā. I etaps. 110/6 kV SSI izbūve. Projekta un darba dokumentācija. II etaps. Pirmsprojekta izstrādāšana
  • ES‑2 Sanktpēterburgā. Siltumtīkla piebarošanas sistēmas modernizēšana ar pilsētas ūdensvada piebarošanu
  • ES‑2. Kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija ar komercuzskaites mezglu uzstādīšanu un ES-2 attīrīšanas iekārtu izbūvi (pilsētas kolektors). Sanktpēterburga