Verhnijtagilas VRES

  • TGI-420 MW izbūve. Darba dokumentācijas atsevišķo sadaļu izstrāde (apkure un ventilācija, galvenā korpusa ūdens apgāde un ūdens novadīšana, elektrotehniskā daļa, elektroapgādes un elektrisko jaudu piegādes sistēmu relejaizsardzība un automātika)