Atlasīt pēc gada:

Nr.Projekta un darbu nosaukumsGads un vieta
1“Augstsprieguma tīkls’’. Kurzemes loka 110 kV elektropārvades līniju rekonstrukcija posmā Ventspils-Tume-Rīga, pastiprinot ar 330 kV līniju2017

Latvija

2“WorleyParsons Energy Services Finland OY”. RAOS Project Oy kompleksās izbūves vadības sistēmas dokumentu izstrāde un neatkarīgais licences dokumentu pakešu novērtējums Fennovoima Oy licences saņemšanai AES Hanhikivi-1 izbūvei2017

Somija

3“Augstsprieguma tīkls’’.  Bolderāja II. 110 kV a/st. Nr. 136. Sadales iekārtas pārbūve un transformatora TNr. 3 uzstādīšana. Projektēšana, būvmontāžas darbi2016

Latvija

4“TGK-1”. TEC-5. Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, ĶŪA šķidro nogulšņu atūdeņošanas iekārta, lokālo ūdens attīrīšanas iekārtu izbūve izvadē pilsētas kolektorā Sanktpēterburgā2016

Krievija

5 “TGK-1”.  TEC-7. Projekta un tāmju dokumentācijas izstrāde kanalizācijas tīklu modernizēšanai ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi Sanktpēterburgā2016

Krievija

6“TGK-1”. ES-2. Kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija ar ES-2 komercuzskaites mezglu uzstādīšanu un attīrīšanas iekārtu izbūvi (novadīšanai pilsētas kanalizācijas kolektorā) Sanktpēterburgā2016

Krievija

7“TGK-1”. TEC-22. Pasākumu izstrāde jaunu patērētāju pieslēgšanai Sanktpēterburgā2016

Krievija

8‘’Hyndrotech Energy’’  Igaunijas ES Narvā. Rekonstrukcija. Pelnu un izdedžu materiāla izpēte Igaunijas ES pelnu izgāztuvē. Igaunijas ES pelnu izgāztuves norobežojošo dambju izbūves projekta izstrāde.2016

Igaunija

9‘’Mykolaivoblteploenerho’’.  Nikolajevas esošo siltumtīklu daļas rekonstrukcijas būvprojekta izstrādes TEP un autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana2016

Ukraina

10“T Plus”. Saratovas un Engelsas pilsētu aglomerācijas sistēmas optimizēšana, ieskaitot ģenerējošo avotu rekonstrukciju. TEP izstrāde2016

Krievija

11“AtomEnergoSbit’’. Tehniski ekonomiskā pamatojuma projekta izstrāde Baltijas atomelektrostacijas (BAES) jaudas izdošanas shēmas (JIS) starpvalstu elektrotīklu infrastruktūras izbūvei2015

Krievija

12“AtomEnergoSbit’’. Darbu izpilde regulējošās vides novērtēšanai enerģētikas un ES valstu enerģētisko tirgu sfērā2015 Krievija
13“Ventspils Naftas Termināls”. Speciālo un papildiekārtu izbūve un uzstādīšana Ventspilī no esošās flotācijas iekārtas iegūtā flotāta atūdeņošanai. Būvprojekts2015 Latvija
14’’Latvijas dzelzceļš’’. Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas skiču projekta izstrāde2015 Latvija
15“TGK-1”. TEC-14. Centralizētās eļļas saimniecības (CES) ar komunikācijām izbūve. Projekta un darba dokumentācija2015 Krievija
16‘’INTER RAO’’. TGI TES izbūves pirmsprojekta darbi un siltumtīklu rekonstrukcija Pereslavļā Zaļeskā2015 Krievija
17’’Latvenergo’’. Rīgas TEC 2. Pašpatēriņa elektriskās barošanas sistēmas pārbūve, tīkla ūdens cirkulācijas sistēmas pārbūve, tīkla ūdens piebarošanas sistēmas pārbūve, ugunsdzēsības ūdens sistēmas rekonstrukcija un automatizētās vadības sistēmas izveide. Projekta un darba dokumentācija2015 Latvija
18“Ventspils Naftas Termināls”. Divpusējā dzelzceļa cisternu noliešanas estakāde Nr. 1, sūkņu stacija Nr. 1 un manifolds Nr. 1 Ventspilī. Tehniskais projekts2015 Latvija
19‘’INTER RAO’’. Verhnijtagilas VRES. TGI-420 MW izbūve. Darba dokumentācijas atsevišķo sadaļu izstrāde (apkure un ventilācija, galvenā korpusa ūdens apgāde un ūdens novadīšana, elektrotehniskā daļa, elektroapgādes un elektrisko jaudu piegādes sistēmu relejaizsardzība un automātika)2015 Krievija
20“SPbES”. 110/10 kV a/st. „347-А” ar 110 kV kabeļu līnijām Sanktpēterburgā. Projekta un darba dokumentācija2014 Krievija
21“Augstsprieguma tīkls’’. Kurzemes loka 110 kV elektropārvades līniju rekonstrukcija posmā Grobiņa Ventspils, pastiprinot ar 330 kV līniju2014 Latvija
22“TGK-1”. Projekta “AAS „TGK 1” filiāles „Ņevskij” termoelektrocentrāles „Pervomaiskaja” iekšējās gāzes apgādes shēmas modernizācija” apstiprināmā dokumentācija2014 Krievija
23“TGC-1”. ES-2 rekonstrukcija Sanktpēterburgā. I etaps. 110/6 kV SSI izbūve. Projekta un darba dokumentācija. II etaps. Pirmsprojekta izstrādāšana2013 Krievija
24“MOEK-Proekt’’. RTS „Južnoje Butova” paplašināšanas iespējamo variantu ekonomiskās efektivitātes iepriekšējie aprēķini, kas nodrošina RTS izvietošanas rajona perspektīvo siltumslodžu segšanu, ievērojot Maskavas pilsētai pievienotās jaunas teritorijas2012 Krievija
25“MOEK-Proekt’’. Ekonomiski pamatoto variantu izstrāde elektriskās un siltuma enerģijas ģenerējošo jaudu ievadei ekspluatācijā RTS (rajona termofikācijas stacijā) Zeļenogradā, ievērojot TGI-TEC izbūvei veikto darbu rezultātus RTS-4 Zeļenogradā2012 Krievija
26“TGC-1”. ES 2 Sanktpēterburgā. Siltumtīkla piebarošanas sistēmas modernizēšana ar pilsētas ūdensvada piebarošanu2012 Krievija
27“TGC-1”. Arhangeļskas TEC paplašināšana ar katla agregātu Е-420-140 st. Nr.7. Projekta un darba dokumentācija2012 Krievija
28’’Latvenergo’’. TEC 2 rekonstrukcija Rīgā, divu tvaika gāzes energobloku uzstādīšana 400 MW katrs. Projekta dokumentācijas adaptēšana, atsevišķo sadaļu izstrāde. Projekta un darba dokumentācija2012 Latvija
29“Juglas Jauda”. TEC elektriskās jaudas pastiprināšana ar diviem 2 MW GVA (gāzes virzuļu agregātiem). Projekta dokumentācija2011 Latvija
30“Augstsprieguma tīkls’’. Kurzemes loka 110 kV elektropārvades līniju rekonstrukcija posmā Grobiņa Ventspils, pastiprinot ar 330 kV līniju2011 Latvija
31“Pöyry Finland’’. Biokurināmā koģenerācijas elektrostacija Jelgavā2011 Latvija
32“MOEK-Proekt’’. Koģenerācijas stacijas „Južnoje Butova” tehniski ekonomiskā analīze un tehnisko risinājumu optimizēšana2011 Krievija
33“Lengiproneftehim’’. SIA „Kirišu VRES”. 800 MW CCGT unit. Calculation of low-pressure plant pipelines.2011 Krievija
34“Rigas Siltums’’. SC „Ziepniekkalns”. Biokurināmā koģenerācijas energobloka ar jaudu 4 MW izbūve2011 Latvija
35“FSK EES”. Sibīrijas maģistrālie elektriskie tīkli. 220 kV a/st. „Moskovka” kompleksā tehniskā modernizācija Omskā. Projekta un darba dokumentācija2010 Krievija
36“Juglas Jauda”. Koģenerācijas stacijas izbūve ar divu 6 MW GVA (gāzes virzuļu agregātu) uzstādīšanu. Pirmsprojekta izstrādāšana2010 Latvija
37“Lengiproneftehim’’. SIA „Kirišu VRES”. 800 MW TGI (tvaika gāzes iekārta). Stacijas augstspiediena cauruļvadu aprēķins2010 Krievija
38“VKG Energia’’. Tvaika turbīnas PT-25/30-2,9/0,6 uzstādīšanas projekts. Kohtla Jerve2010 Igaunija
39“Lengiproneftehim’’. SIA „Kirišu VRES”. Ūdens sagatavošanas iekārtas 750 m3/h modernizācija. Konkursa piedāvājumi2009 Krievija
40“Lengiproneftehim’’. SIA „Kirišu VRES”. Krasta sūkņu stacijas Nr. 1 rekonstrukcija. Darba projekts.2009 Krievija
41“Rigas Siltums’’. Katlu māja” Imanta”, tvaika gāzes bloka uzstādīšana un ūdenssildāmo katlu rekonstrukcija2009 Latvija
42“FSK EES”. 220 kV a/st. „Ļevoberežnaja” izbūve Toljatī. Volgas maģistrālie elektriskie tīkli. Darba dokumentācija2009 Krievija
43“FSK EES”. 330/110 kV a/st. „Kingisepskaja” izbūve Ļeņingradas apgabalā. Projekta dokumentācija2008 Krievija
44“Lengiproneftehim’’. SIA „Kirišu VRES”. Siltumapgādes shēmas rekonstrukcija ar boileru telpas Nr.4 ierīkošanu. Darba projekts2008 Krievija
45“Lengiproneftehim’’. SIA „Kirišu VRES”. Siltumapgādes shēmas rekonstrukcija ar akumulājtvertņu Nr.4, 5 uzstādīšanu ar tilpumu 5000 m3 katra. Darba projekts2008 Krievija
46“CKTI”. AAS NPO «CKTI». NPO «CKTI» TEC Sanktpēterburgā rekonstrukcijas pirmsprojekta dokumentācijas izstrāde2008 Krievija
47’’Latvenergo’’. Rīgas TEC 1, tvaika gāzes bloka uzstādīšana2008 Latvija
48’’Latvenergo’’. Rīgas TEC 1, ūdenssildāmā katla uzstādīšana2008 Latvija
49“Consulting & Engineering Company JS&K’’. Liepājas TEC. Laukuma izvēle2007 Latvija
50“Panevežio Energija’’. Termofikācijas tvaika gāzes iekārta Paņevežā. Projekta un darba dokumentācija2007 Lietuva
51“Kauno termofikacijos elektrinė’’.  AB «ACHEMA» tvaika gāzes energobloka uzstādīšana2007 Lietuva
52“Lengiproneftehim’’.  SIA «Kirišu VRES». Ļenenergo Kirišu VRES KES (kondensācijas elektrostacijas) energobloka Nr. 6 rekonstrukcijas investīciju pamatojuma izstrāde, pamatojoties uz tvaika gāzes tehnoloģijām2007 Krievija
53“TGC-1”.  Elektrostacijas ES-2 rekonstrukcija Sanktpēterburgā, TEP (tehniski ekonomiskā pamatojuma) projekts2007 Krievija
54“FSK EES”. 220 kV a/st. „Prospekt Ispitatelej” ar līniju ievadiem izbūve”. Projekta un darba dokumentācija2007 Krievija
55“Lenenergo”.  AAS „Ļenenergo” 110 kV transformatoru apakšstacija. Slēgto 110/10-10(6-6) kV transformatoru apakšstaciju atkārtotas pielietošanas projekta izstrāde2007 Krievija
56“FSK EES”. 330 kV a/st. „Parnas” ar GL ievadiem izbūve. Projekta dokumentācija2007 Krievija
57“InterESP’’. Omskas 110/10 kV apakšstacijas “Vesennaya” celtniecība. Projekta un darba dokumentācija.2006 Krievija
58“TGK-1”. Investīciju pamatojuma izstrāde TEC-14 „Pervomaiskaja” rekonstrukcijai Sanktpēterburgā2006 Krievija
59“Venceb’’. Ventspils ogles kurināmā elektrostacija. Laukuma izvēle2006 Latvija
60“Lengiproneftehim’’. SIA „Kirišu VRES”. Mazuta sūkņu stacijas Nr. 2 rekonstrukcija. Darba projekts2005 Krievija
61“Lengiproneftehim’’. SIA „Kirišu VRES”. Elektrostacijas (TEC un TES) pārvede uz gāzes dedzināšanu, tehniski ekonomiskais pamatojums. Darba projekts 8 palaides objektiem. Elektrostacijas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija, TEP. TEC un TES gāzēju rekonstrukcija ar pāreju uz 320 m augstiem dūmeņiem, darba projekts2005 Krievija
62“Lengiproneftehim’’. SIA „Kirišu VRES”. Galvenās caurlaides ēkas izbūve. Darba projekts2004 Krievija
63“INTER RAO EES’’. Lietuvas ES. Tehniski ekonomiskais pamatojums.
TGI bloka izbūve
2004 Lietuva
64“Lengiproneftehim’’. SIA „Kirišu VRES”. SIA „KINEF” ārējā elektroapgāde no Kirišu VRES, t.sk.:

  • Kirišu VRES GSI-6 kV paplašināšana un rekonstrukcija;
  • Kirišu VRES ĀSI-110 kV paplašināšana un rekonstrukcija;
  • Kirišu VRES ĀSI-330 kV paplašināšana;
  • Kirišu VRES sakaru autotransformatora 330/110 kV, 200 MVA uzstādīšana;
  • 110 kV kabeļu līnijas no VRES-19 līdz SIA „KINEF”;
  • SIA „KINEF” dziļās ievades 110/6 kV apakšstacija Nr. 2 ar trim 110/6-6 kV, 80 MVA transformatoriem.

TEP un darba projekti

2004 Krievija
65“INTER RAO EES’’. SAS „Kauņas TES”. Modernizācijas uz tvaika‑gāzes iekārtas vai gāzes dzinēja bāzes tehniski ekonomiskais pamatojums2003 Lietuva
66“Lietuvos Elektrine’’. Tvaika turbīnas uzstādīšana AB „Lifosa” katlu mājā Ķēdaiņos2000 Lietuva
This site is registered on wpml.org as a development site.