Projekti

AS „Siltumelektroprojekts” projektētie objekti:

  • Elektrostacijas (ES)
  • Termoelektrostacijas (TES)
  • Koģenerācijas elektrostacijas (TEC)
  • Apakšstacijas un elektrificēšana
  • Katlu mājas

Projekti pie kuriem šobrīd strādā AS “Siltumelektroprojekts” komanda:

  • Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības darbu veikšana Somijas atomelektrostacijai “Hanhikivi-1”, kas atrodas Pyhäjoki pašvaldībā, Somija;
  • Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības darbu veikšana Turcijas atomelektrostacijai “Akkuyu”, kas atrodas Mersinas provincē Turcijas Republikas dienvidu krastā.

Nr.

Projekta un darbu nosaukums

Jauda

Gads un vieta

Elektriskā, MW

Siltuma, Gcal/h

1

“Augstsprieguma tīkls’’.  Kurzemes loka 110 kV elektropārvades līniju rekonstrukcija posmā Ventspils-Tume-Rīga, pastiprinot ar 330 kV līniju

   

2017

Latvija

2

“WorleyParsons Energy Services Finland OY”. RAOS Project Oy kompleksās izbūves vadības sistēmas dokumentu izstrāde un neatkarīgais licences dokumentu pakešu novērtējums Fennovoima Oy licences saņemšanai AES Hanhikivi-1 izbūvei

   

2017

Somija

3

“Augstsprieguma tīkls’’.  Bolderāja II. 110 kV a/st. Nr. 136. Sadales iekārtas pārbūve un transformatora TNr. 3 uzstādīšana. Projektēšana, būvmontāžas darbi

   

2016

Latvija

4

“TGK-1”. TEC-5. Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, ĶŪA šķidro nogulšņu atūdeņošanas iekārta, lokālo ūdens attīrīšanas iekārtu izbūve izvadē pilsētas kolektorā Sanktpēterburgā

   

2016

Krievija

5

 “TGK-1”.  TEC-7. Projekta un tāmju dokumentācijas izstrāde kanalizācijas tīklu modernizēšanai ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi Sanktpēterburgā

   

2016

Krievija

6

 “TGK-1”. ES-2. Kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija ar ES-2 komercuzskaites mezglu uzstādīšanu un attīrīšanas iekārtu izbūvi (novadīšanai pilsētas kanalizācijas kolektorā) Sanktpēterburgā

   

2016

Krievija

7

“TGK-1”.  TEC-22. Pasākumu izstrāde jaunu patērētāju pieslēgšanai Sanktpēterburgā

   

2016

Krievija

8

‘’Hyndrotech Energy’’  Igaunijas ES Narvā. Rekonstrukcija. Pelnu un izdedžu materiāla izpēte Igaunijas ES pelnu izgāztuvē. Igaunijas ES pelnu izgāztuves norobežojošo dambju izbūves projekta izstrāde.

   

2016

Igaunija

9

‘’Mykolaivoblteploenerho’’.  Nikolajevas esošo siltumtīklu daļas rekonstrukcijas būvprojekta izstrādes TEP un autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana

   

2016

Ukraina

10

“T Plus”. Saratovas un Engelsas pilsētu aglomerācijas sistēmas optimizēšana, ieskaitot ģenerējošo avotu rekonstrukciju. TEP izstrāde

   

2016

Krievija

11

“AtomEnergoSbit’’. Tehniski ekonomiskā pamatojuma projekta izstrāde Baltijas atomelektrostacijas (BAES) jaudas izdošanas shēmas (JIS) starpvalstu elektrotīklu infrastruktūras izbūvei

   

2015

Krievija

12

“AtomEnergoSbit’’. Darbu izpilde regulējošās vides novērtēšanai enerģētikas un ES valstu enerģētisko tirgu sfērā

   

2015

Krievija

13

“Ventspils Naftas Termināls”. Speciālo un papildiekārtu izbūve un uzstādīšana Ventspilī no esošās flotācijas iekārtas iegūtā flotāta atūdeņošanai. Būvprojekts

   

2015

Latvija

14

’’Latvijas dzelzceļš’’.  Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas skiču projekta izstrāde

   

2015

Latvija

15

“TGK-1”. TEC-14. Centralizētās eļļas saimniecības (CES) ar komunikācijām izbūve. Projekta un darba dokumentācija

   

2015

Krievija

16

‘’INTER RAO’’. TGI TES izbūves pirmsprojekta darbi un siltumtīklu rekonstrukcija Pereslavļā Zaļeskā

24

80

2015

Krievija

17

’’Latvenergo’’.  Rīgas TEC 2. Pašpatēriņa elektriskās barošanas sistēmas pārbūve, tīkla ūdens cirkulācijas sistēmas pārbūve, tīkla ūdens piebarošanas sistēmas pārbūve, ugunsdzēsības ūdens sistēmas rekonstrukcija un automatizētās vadības sistēmas izveide. Projekta un darba dokumentācija

   

2015

Latvija

18

“Ventspils Naftas Termināls”. Divpusējā dzelzceļa cisternu noliešanas estakāde Nr. 1, sūkņu stacija Nr. 1 un manifolds Nr. 1 Ventspilī. Tehniskais projekts

   

2015

Latvija

19

‘’INTER RAO’’.  Verhnijtagilas VRES. TGI-420 MW izbūve. Darba dokumentācijas atsevišķo sadaļu izstrāde (apkure un ventilācija, galvenā korpusa ūdens apgāde un ūdens novadīšana, elektrotehniskā daļa, elektroapgādes un elektrisko jaudu piegādes sistēmu relejaizsardzība un automātika)

420

 

2015

Krievija

20

“SPbES”. 110/10 kV a/st. „347-А” ar 110 kV kabeļu līnijām Sanktpēterburgā. Projekta un darba dokumentācija

   

2014

Krievija

21

“Augstsprieguma tīkls’’.  Kurzemes loka 110 kV elektropārvades līniju rekonstrukcija posmā Grobiņa Ventspils, pastiprinot ar 330 kV līniju

   

2014

Latvija

22

“TGK-1”.  Projekta “AAS „TGK 1” filiāles „Ņevskij” termoelektrocentrāles „Pervomaiskaja” iekšējās gāzes apgādes shēmas modernizācija” apstiprināmā dokumentācija

   

2014

Krievija

23

“TGC-1”.  ES-2 rekonstrukcija Sanktpēterburgā. I etaps. 110/6 kV SSI izbūve. Projekta un darba dokumentācija. II etaps. Pirmsprojekta izstrādāšana

   

2013

Krievija

24

“MOEK-Proekt’’.  RTS „Južnoje Butova” paplašināšanas iespējamo variantu ekonomiskās efektivitātes iepriekšējie aprēķini, kas nodrošina RTS izvietošanas rajona perspektīvo siltumslodžu segšanu, ievērojot Maskavas pilsētai pievienotās jaunas teritorijas

150

770

2012

Krievija

25

“MOEK-Proekt’’.  Ekonomiski pamatoto variantu izstrāde  elektriskās un siltuma enerģijas ģenerējošo jaudu ievadei ekspluatācijā RTS (rajona termofikācijas stacijā) Zeļenogradā, ievērojot TGI-TEC  izbūvei veikto darbu rezultātus RTS-4 Zeļenogradā

   

2012

Krievija

26

“TGC-1”.  ES 2 Sanktpēterburgā. Siltumtīkla piebarošanas sistēmas modernizēšana ar pilsētas ūdensvada piebarošanu

   

2012

Krievija

27

“TGC-1”.  Arhangeļskas TEC paplašināšana ar katla agregātu Е-420-140 st. Nr.7. Projekta un darba dokumentācija

   

2012

Krievija

28

’’Latvenergo’’.  TEC 2 rekonstrukcija Rīgā, divu tvaika gāzes energobloku uzstādīšana 400 MW katrs. Projekta dokumentācijas adaptēšana, atsevišķo sadaļu izstrāde. Projekta un darba dokumentācija

800

800

2012

Latvija

29

“Juglas Jauda”. TEC elektriskās jaudas pastiprināšana ar diviem 2 MW GVA (gāzes virzuļu agregātiem). Projekta dokumentācija

4

 

2011

Latvija

30

“Augstsprieguma tīkls’’.  Kurzemes loka 110 kV elektropārvades līniju rekonstrukcija posmā Grobiņa Ventspils, pastiprinot ar 330 kV līniju

   

2011

Latvija

31

“Pöyry Finland’’. Biokurināmā koģenerācijas elektrostacija Jelgavā

24

45

2011

Latvija

32

“MOEK-Proekt’’.  Koģenerācijas stacijas „Južnoje Butova” tehniski ekonomiskā analīze un tehnisko risinājumu optimizēšana

36

440

2011

Krievija

33

“Lengiproneftehim’’.  SIA „Kirišu VRES”. 800 MW CCGT unit. Calculation of low-pressure plant pipelines.

   

2011

Krievija

34

“Rigas Siltums’’.  SC „Ziepniekkalns”. Biokurināmā koģenerācijas energobloka ar jaudu 4 MW izbūve

4

 

2011

Latvija

35

“FSK EES”.  Sibīrijas maģistrālie elektriskie tīkli. 220 kV a/st. „Moskovka” kompleksā tehniskā modernizācija Omskā. Projekta un darba dokumentācija

   

2010

Krievija

36

“Juglas Jauda”. Koģenerācijas stacijas izbūve ar divu 6 MW GVA (gāzes virzuļu agregātu) uzstādīšanu. Pirmsprojekta izstrādāšana

12

 

2010

Latvija

37

“Lengiproneftehim’’.  SIA „Kirišu VRES”. 800 MW TGI (tvaika gāzes iekārta). Stacijas augstspiediena cauruļvadu aprēķins

   

2010

Krievija

38

“VKG Energia’’. Tvaika turbīnas PT-25/30-2,9/0,6 uzstādīšanas projekts.  Kohtla Jerve

30

2010

Igaunija

39

“Lengiproneftehim’’. SIA „Kirišu VRES”. Ūdens sagatavošanas iekārtas 750 m3/h modernizācija. Konkursa piedāvājumi

   

2009

Krievija

40

“Lengiproneftehim’’.  SIA „Kirišu VRES”. Krasta sūkņu stacijas Nr. 1 rekonstrukcija. Darba projekts.

   

2009

Krievija

41

“Rigas Siltums’’.  Katlu māja” Imanta”, tvaika gāzes bloka uzstādīšana un ūdenssildāmo katlu rekonstrukcija

50

340

2009

Latvija

42

“FSK EES”.  220 kV a/st. „Ļevoberežnaja” izbūve Toljatī. Volgas maģistrālie elektriskie tīkli. Darba dokumentācija

   

2009

Krievija

43

“FSK EES”. 330/110 kV a/st. „Kingisepskaja” izbūve Ļeņingradas apgabalā. Projekta dokumentācija

   

2008

Krievija

44

“Lengiproneftehim’’.  SIA „Kirišu VRES”. Siltumapgādes shēmas rekonstrukcija ar boileru telpas Nr.4 ierīkošanu. Darba projekts

   

2008

Krievija

45

“Lengiproneftehim’’.  SIA „Kirišu VRES”. Siltumapgādes shēmas rekonstrukcija ar akumulājtvertņu Nr.4, 5 uzstādīšanu ar tilpumu 5000 m3 katra. Darba projekts

   

2008

Krievija

46

“CKTI”.  AAS NPO «CKTI». NPO «CKTI» TEC Sanktpēterburgā rekonstrukcijas pirmsprojekta dokumentācijas izstrāde

60

300

2008

Krievija

47

’’Latvenergo’’.  Rīgas TEC 1, tvaika gāzes bloka uzstādīšana

145

130

2008

Latvija

48

’’Latvenergo’’.  Rīgas TEC 1, ūdenssildāmā katla uzstādīšana

 

100

2008

Latvija

49

“Consulting & Engineering Company JS&K’’.  Liepājas TEC. Laukuma izvēle

20

100

2007

Latvija

50

“Panevežio Energija’’.  Termofikācijas tvaika gāzes iekārta Paņevežā. Projekta un darba dokumentācija

30

22

2007

Lietuva

51

“Kauno termofikacijos elektrinė’’.  AB «ACHEMA» tvaika gāzes energobloka uzstādīšana

50

 

2007

Lietuva

52

“Lengiproneftehim’’.  SIA «Kirišu VRES». Ļenenergo Kirišu VRES KES (kondensācijas elektrostacijas) energobloka Nr. 6 rekonstrukcijas investīciju pamatojuma izstrāde, pamatojoties uz tvaika gāzes tehnoloģijām

800

 

2007

Krievija

53

“TGC-1”.  Elektrostacijas ES-2 rekonstrukcija Sanktpēterburgā, TEР (tehniski ekonomiskā pamatojuma) projekts

120

830

2007

Krievija

54

“FSK EES”. 220 kV a/st. „Prospekt Ispitatelej” ar līniju ievadiem izbūve”. Projekta un darba dokumentācija

   

2007

Krievija

55

“Lenenergo”.  AAS „Ļenenergo” 110 kV transformatoru apakšstacija. Slēgto 110/10-10(6-6) kV transformatoru apakšstaciju atkārtotas pielietošanas projekta izstrāde

   

2007

Krievija

56

“FSK EES”.  330 kV a/st. „Parnas” ar GL ievadiem izbūve. Projekta dokumentācija

   

2007

Krievija

57

“InterESP’’. Omskas 110/10 kV apakšstacijas “Vesennaya” celtniecība. Projekta un darba dokumentācija.

   

2006

Krievija

58

“TGK-1”. Investīciju pamatojuma izstrāde TEC-14 „Pervomaiskaja” rekonstrukcijai Sanktpēterburgā

670

1300

2006

Krievija

59

“Venceb’’. Ventspils ogles kurināmā elektrostacija. Laukuma izvēle

400

 

2006

Latvija

60

“Lengiproneftehim’’. SIA „Kirišu VRES”. Mazuta sūkņu stacijas Nr. 2 rekonstrukcija. Darba projekts

   

2005

Krievija

61

“Lengiproneftehim’’. SIA „Kirišu VRES”. Elektrostacijas (TEC un TES) pārvede uz gāzes dedzināšanu, tehniski ekonomiskais pamatojums. Darba projekts 8 palaides objektiem. Elektrostacijas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija, TEP. TEC un TES gāzēju rekonstrukcija ar pāreju uz 320 m augstiem dūmeņiem, darba projekts

2020

 

2005

Krievija

62

“Lengiproneftehim’’. SIA „Kirišu VRES”. Galvenās caurlaides ēkas izbūve. Darba projekts

   

2004

Krievija

63

“INTER RAO EES’’. Lietuvas ES. Tehniski ekonomiskais pamatojums.

TGI bloka izbūve

380-500

 

2004

Lietuva

64

“Lengiproneftehim’’. SIA „Kirišu VRES”. SIA „KINEF” ārējā elektroapgāde no Kirišu VRES, t.sk.:

•       Kirišu VRES GSI-6 kV paplašināšana un rekonstrukcija;

•       Kirišu VRES ĀSI-110 kV paplašināšana un rekonstrukcija;

•       Kirišu VRES ĀSI-330 kV paplašināšana;

•       Kirišu VRES sakaru autotransformatora 330/110 kV, 200 MVA uzstādīšana;

•       110 kV kabeļu līnijas no VRES-19 līdz SIA „KINEF”;

•       SIA „KINEF” dziļās ievades 110/6 kV apakšstacija Nr. 2 ar trim 110/6-6 kV, 80 MVA transformatoriem.

TEP un darba projekti

   

2004

Krievija

65

“INTER RAO EES’’. SAS „Kauņas TES”. Modernizācijas uz tvaika‑gāzes iekārtas vai gāzes dzinēja bāzes tehniski ekonomiskais pamatojums

80

 

2003

Lietuva

66

“Lietuvos Elektrine’’. Tvaika turbīnas uzstādīšana AB „Lifosa” katlu mājā Ķēdaiņos

25

100

2000

Lietuva