Būvniecība un arhitektūra

 • Arhitektūra
 • Būvkonstrukcijas
 • Rūpniecības ēkas un būves
 • Būvniecības organizēšanas projekts
 • Darbu veikšanas projekts

Rādīt vairāk

Elektrotehnika, automātika, relejaizsardzība, sakari

 • Elektroapgāde
 • Elektropiedziņas
 • Optiskie sakaru kabeļi

Rādīt vairāk

Tehnoloģijas siltuma un elektroenerģijas ražošanā

 • Elektrostaciju tehnoloģiskās iekārtas
 • Tvaika un ūdens sildīšanas katli un utilizācijas katli
 • Tvaika un gāzes turbīnas
 • Ūdens sagatavošanas sistēmas
 • Centralizētas siltumapgādes sistēmas

Rādīt vairāk

Siltuma un elektroenerģijas pārvade, sadale

 • Elektropārvades līnijas ar spriegumu līdz 330 kV
 • Sadales punkti un apakšstacijas ar spriegumu līdz 330 kV

Rādīt vairāk

Ģeoloģiskā izpēte

 • Topogrāfiskā izmeklēšana
 • Akas urbšana
 • Hidroģeoloģiskā izpēte
 • Grunta mehānika
 • Grunta izpēte un urbšana

Rādīt vairāk

Vides aizsardzības pasākumi

 • Objektu būvniecības un rekonstrukcijas projektu ekoloģiskais pamatojums
 • Vides aizsardzības pasākumu izstrādāšana uzņēmumiem
 • Uzņēmumu vai iestāžu maksimāli pieļaujamo emisijas limitu projektu izstrādāšana
 • Ūdens attīrīšanas sistēmas

Rādīt vairāk

Energoefektivitātes palielināšana. Energoaudits

 • Rūpniecības uzņēmumu energoaudits
 • Sabiedrisko un administratīvo ēku energoaudits (aprēķinu un instrumentālā metode)
 • Ēku enerģētiskā sertifikācija pēc Eiropas standartiem
 • Ēku celtniecības kvalitātes kontrole, izmantojot termovizoru
 • Elektroiekārtu (elektroģeneratoru, elektromotoru, slēdžu, transformatoru, elektrības pārvades līniju) apsekošana, izmantojot termovizoru
 • Elektroenerģijas kvalitātes kontrole un analīze elektroapgādes sistēmās
 • Sistēmiskas rūpniecisko objektu un ēku energoefektivitātes vadības metodes
 • Elektrības skaitītāju, strāvas transformatoru un sprieguma transformatoru metroloģiskā pārbaude ekspluatācijas vietās, izmantojot pārvietojamu augstsprieguma metroloģijas laboratoriju komerciālo elektroenerģijas uzskaites mezglu pārbaudei ar etaloniem un mērījumu parauglīdzekļiem dažādās sprieguma klasēs: 0,4 kV; 10(6) kV; 35 kV; 110 kV; 220 kV.

Rādīt vairāk

Operatīva projektēšana un būvuzraudzība

 • Autoruzraudzības veikšana būvlaukumā
 • Darba projektēšanas grupu izveide būvlaukumā
 • Projekta adaptācija saskaņā ar ES normām un vietējām projektēšanas normām

Rādīt vairāk
This site is registered on wpml.org as a development site.