Akciju sabiedrība “Siltumelektroprojekts” (SEP) ir viens no lielākajiem projektēšanas uzņēmumiem Baltijas valstīs ar 70 gadu pieredzi projektēšanā.

 

AS “Siltumelektroprojekts” specializējas tvaika un elektriskās enerģijas ražošanas uzņēmumu projektēšanā, kā arī sniedz pakalpojumus enerģētikas un būvniecības projektu plānošanā, projektēšanā, inženiertehnisko risinājumu izstrādē un projektu ekonomiskās lietderības izvērtēšanā.

 

Liela daļa no Latvijas energosistēmas uzņēmumiem ir izveidoti pēc AS “Siltumelektroprojekts” izstrādātajiem projektiem.

 

Energosistēmas objekti pastāvīgi tiek pilnveidoti gan ekonomiskās efektivitātes ziņā, gan pielāgojamības un drošuma ziņā.

Mūsu uzņēmums ir sniedzis inženiertehniskos un arhitektūras pakalpojumus enerģētikas objektu izbūvei ne tikai Latvijā, bet arī Igaunijā, Lietuvā, Krievijā, Baltkrievijā un Ukrainā. Šo objektu kopējā jauda pārsniedz 15 000 megavatu, to skaitā ietilpst kondensācijas spēkstacijas, elektroenerģijas ražošanas un koģenerācijas stacijas, kā arī siltumapgādes katlu mājas daudzās pilsētās. Siltumapgādes sistēmu izveidošanai ir projektēti simtiem kilometru siltumtīklu cauruļvadu.

 

AS “Siltumelektroprojekts” ir liela pieredze naftas un vieglo naftas produktu terminālu projektēšanā, ieskaitot uzglabāšanas rezervuāru parku izveidošanu un produktu iekraušanas— izkraušanas estakāžu uzbūvi (kopējais AS“SEP” projektēto rezervuāru tilpums pārsniedz 3 000 000 m³ ).

 

Projektēšanas uzņēmums AS “Siltumelektroprojekts” reģistrēta Latvijas Būvkomersantu reģistrā. Turklāt mūsu uzņēmuma vadības sistēma ir sertificēta atbilstoši starptautiskajiem standartiem ISO – ISO 9001: 2015 “Kvalitātes vadības sistēmas”, ISO 14001: 2015 “vides pārvaldības sistēma” un ISO 45001: 2018 “arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas”, kas apliecina uzņēmuma arodveselības un darba drošības, kvalitātes un vides pārvaldības sistēmas atbilstību attiecīgu starptautisko standartu prasībām.

Mūsu filiāles

Somija

Siltumelektroprojekts A/S, Suomen sivuliike, Energiakuja 3 c/o Technopolis Ruoholahti 2, Helsinki 00180

Turcija

JSC Siltumelektroprojekts Merkezi Letonya Cumhuriyeti Antalya Merkez Şubesi, Tekelioğlu Cd. Astur Manolya Sitesi B Blok, (A14) Apt. No:90/7
Muratpaşa – Antalya 07230

Ungārija

JSC Siltumelektroprojekts Branch in Hungary,
legal address: 7030 Paks, Ipari park hrsz. 4710/60, Hungary

Projektēšanas firma AS “Siltumelektroprojekts” reģistrēta Latvijas Būvkomersantu reģistrā, kā arī savā darbībā ievēro ISO standartus, par ko liecina ISO kvalitātes garantijas sertifikāts attiecībā uz projektēšanu, atbilstoši ISO 9001-2015.

Integrētās vadības sistēmas politika

1. Politikas koncepcijas pamatnostādne:
1.1 Kvalitatīvas būvprojekta dokumentācijas organizēšana un izstrāde atbilstoši produkcijas patērētāju (Pasūtītāju) prasībām, spēkā esošajiem likumdošanas un normatīvajiem projektēšanas dokumentiem, vides aizsardzības, ekoloģijas dokumentiem un darbinieku veselībai kaitējuma novēršanas principiem.
1.2 Veicot darbību un izlaižot produkciju (būvprojekta dokumentāciju), ieviest modernās tehnoloģijas un pasaules klases metodes un sekot tām.
1.3 Nepārtraukti pilnveidot un uzlabot esošās integrētās vadības sistēmas darbību, lai racionāli izmantotu darba laiku un resursus.
1.4 Sasniegt produkcijas patērētāju (Pasūtītāju) apmierinātību un stingri ievērot viņu prasības.

2. Galvenie paņēmieni politikas sasniegšanai:
2.1 Labvēlīgas vides radīšana un katra darbinieka iesaistīšana darba procesā.
2.2 Piesaistīt dalībai un veikt konsultācijas ar darbiniekiem veselības aizsardzības un darba drošības pārvaldē.
2.3 Darbinieku zināšanu pastāvīga uzturēšana.
2.4 Veicot projektēšanas darbus un izskatot tehnoloģiskās izstrādnes, dot priekšroku projektējamo objektu drošības prasībām.
2.5 Veicot darba pienākumus un izstrādājot produkciju, nodrošināt vides aizsardzību, ekosistēmas aizsardzību un racionālu resursu izmantošanu.

3. Politikas mērķi:
3.1 Stingra procesa pieejas ievērošana, kā rezultātā tiek novērstas nepilnības un neatbilstības darba izpildē.
3.2 Starptautiskās pieredzes un uzkrāto zināšanu izmantošana.
3.3 Uz risku balstīta domāšana un vides aspektu pārvaldība darba izpildē.

Sazinieties ar mums
This site is registered on wpml.org as a development site.