AAS „Ļenenergo”

  • AAS „Ļenenergo” 110 kV transformatoru apakšstacija. Slēgto 110/10-10(6-6) kV transformatoru apakšstaciju atkārtotas pielietošanas projekta izstrāde