Kurzemes loka

  • Kurzemes loka 110 kV elektropārvades līniju rekonstrukcija posmā Grobiņa‑Ventspils, pastiprinot ar 330 kV līniju