SC „Ziepniekkalns”

  • Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas skiču projekta izstrāde
  • SC „Ziepniekkalns”. Biokurināmā koģenerācijas energobloka ar jaudu 4 MW izbūve
  • Kurzemes loka 110 kV elektropārvades līniju rekonstrukcija posmā Ventspils-Tume-Rīga, pastiprinot ar 330 kV līniju
  • Bolderāja II. 110 kV a/st. Nr. 136. Sadales iekārtas pārbūve un transformatora TNr. 3 uzstādīšana. Projektēšana, būvmontāžas darbi