SIA «Kirišu VRES»

Objekti:

  • SIA «Kirišu VRES». Ļenenergo Kirišu VRES KES (kondensācijas elektrostacijas) energobloka Nr. 6 rekonstrukcijas investīciju pamatojuma izstrāde, pamatojoties uz tvaika‑gāzes tehnoloģijām
  • SIA „Kirišu VRES”. Siltumapgādes shēmas rekonstrukcija ar boileru telpas Nr.4 ierīkošanu. Darba projekts
  • SIA „Kirišu VRES”. Siltumapgādes shēmas rekonstrukcija ar akumulājtvertņu Nr.4, 5 uzstādīšanu ar tilpumu 5000 m3 Darba projekts
  • SIA „Kirišu VRES”. Krasta sūkņu stacijas Nr. 1 rekonstrukcija. Darba projekts.
  • SIA „Kirišu VRES”. 800 MW TGI (tvaika‑gāzes iekārta). Stacijas augstspiediena cauruļvadu aprēķins
  • SIA „Kirišu VRES”. 800 MW TGI (tvaika‑gāzes iekārta). Stacijas zemspiediena cauruļvadu aprēķins
  • SIA „Kirišu VRES”. SIA „KINEF” ārējā elektroapgāde no Kirišu VRES”