SIA „Ventspils Nafta Termināls”

  • Kurzemes loka 110 kV elektropārvades līniju rekonstrukcija posmā Grobiņa‑Ventspils, pastiprinot ar 330 kV līniju
  • SIA „Ventspils Nafta Termināls”. Speciālo un papildiekārtu izbūve un uzstādīšana Ventspilī no esošās flotācijas iekārtas iegūtā flotāta atūdeņošanai. Būvprojekts
  • SIA „Ventspils Nafta Termināls”. Divpusējā dzelzceļa cisternu noliešanas estakāde Nr. 1, sūkņu stacija Nr. 1 un manifolds Nr. 1 Ventspilī. Tehniskais projekts
  • Kurzemes loka 110 kV elektropārvades līniju rekonstrukcija posmā Grobiņa‑Ventspils, pastiprinot ar 330 kV līniju.
  • Kurzemes loka 110 kV elektropārvades līniju rekonstrukcija posmā Ventspils-Tume-Rīga, pastiprinot ar 330 kV līniju