TEC 2

  • TEC‑2 rekonstrukcija Rīgā, divu tvaika‑gāzes energobloku uzstādīšana 400 MW katrs. Projekta dokumentācijas adaptēšana, atsevišķo sadaļu izstrāde. Projekta un darba dokumentācija
  • Rīgas TEC‑2. Pašpatēriņa elektriskās barošanas sistēmas pārbūve, tīkla ūdens cirkulācijas sistēmas pārbūve, tīkla ūdens piebarošanas sistēmas pārbūve, ugunsdzēsības ūdens sistēmas rekonstrukcija un automatizētās vadības sistēmas izveide. Projekta un darba dokumentācija