TEC-7

  • TEC-7. Projekta un tāmju dokumentācijas izstrāde kanalizācijas tīklu modernizēšanai ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi